Pályázati kiírás és szabályzat

I. Célok

A turisztikai piac állandóan változó igényei hazánkban is újszerű megoldások bevezetésére sarkallnak, melyben fontos szerepet játszik a feltörekvő generáció innovatív gondolkodásmódja. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (továbbiakban „MTSZA”) munkájának egyik fókusza a modern magyar turizmus megteremtésének elősegítése. Az alapítvány fókuszpontjaival összhangban, jelen turisztikai innovációs verseny (a továbbiakban: Verseny vagy Pályázat) célja a turizmus ágazat népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodásmód ösztönzése a felsőoktatásban résztvevő hallgató körében, akik egyben a szakmai utánpótlást képviselik. A Pályázat kiírásával az MTSZA platformot kíván biztosítani az egyes ötletek bemutatására, elismerésére és a legkiválóbb koncepciók esetleges megvalósítására, ösztönözve az egyetemi, valamint a főiskolai hallgatók későbbi szakmában történő elhelyezkedését és innovációkra való fogékonyságát.

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének adatai szerint 2018-ban a turizmus ágazat a világgazdaság növekedési ütemét meghaladó ütemben fejlődött. A Világszervezet kutatásai alapján 2019-ben további 3-4%-os növekedés várható a világgazdaság ezen területén és a turisztikai ágazat növekedési üteme egyértelműen a második leggyorsabb az iparágak között. Hisszük, hogy a versenyelőny kialakításához, illetve megőrzéséhez elengedhetetlen az innovatív ötletek szakmai támogatása és piacra segítése. A digitalizáció és a digitalizációhoz kapcsolható innovációk a turizmus ágazatát is teljes egészében áthatják, hiszen az utóbbi években történt gyors ütemű fejlődéshez jelentősen hozzájárult a digitális technológia átalakulása is. A mesterséges intelligencia, biometrikus azonosítás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság eszköztára egyre inkább beépül a szállodaipar mindennapi működésébe.  A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány hisz a magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók újszerű látásmódjában, valamint innovatív gondolkodásmódjában, melyet a Verseny által kíván ösztönözni és elismerni.II. A Verseny általános bemutatása

Az MTSZA az innováció iránti elkötelezettségével a turisztikai vállalkozó szellem előre mozdításának érdekében meghirdeti a CheckINN elnevezésű turisztikai innovációs versenyét a magyarországi felsőoktatásban résztvevő turizmus-vendéglátás alapszakos (BA), turizmus-menedzsment mesterszakos (MA), valamint a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára. A nagyszabású Verseny keretén belül, a hallgatóknak 3 fős csapatokban lehetőségük van szállodaiparral összefüggő innovációs ötletüket benyújtani. A szakértő bírálók által legjobbnak ítélt pályamunkák nagyértékű díjazásban részesülnek. 


III. A Versenyben résztvevő szereplők

 • A Versenyt meghirdető Fél: 

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

Székhely: 8380 Hévíz, Jókai utca 3.

Adószám: 18941610-2-20

Képviselő: dr. Princzinger Péter, a kuratórium elnöke


 • Pályázók köre:

A Versenyben mindazon, nappali, esti, illetve levelező tagozaton tanuló magyar állampolgárságú hallgatók vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi egyetemen, illetve főiskolán turizmus-vendéglátás alapszakon (BA), turizmus-menedzsment mesterszakon (MA), vagy turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben vesznek részt és hallgatói státuszuk a Verseny meghirdetésekor aktív. A Versenyben résztvevők (a továbbiakban: Pályázók) kizárólag háromfős csapatot alkotva, nyújthatnak be pályamunkát (a továbbiakban: Pályamunka) a Pályázatban való részvételre. A csapattagok tekintetében legalább két főnek a háromból turisztikai képzésen kell részt vennie. Amennyiben a csapat tagok közül, legalább két fő turizmus-vendéglátás területen hallgató, úgy a harmadik csapattag érkezhet más szakról. A Pályázók csak egy Csapatnak lehetnek tagjai, és az egy Csapatban Pályázók mindegyikének meg kell felelnie a fenti feltételeknek. Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a Csapat bármely tagja nem felel meg a jelen pontban írott feltételeknek a Pályamunka benyújtásakor, akkor jelzi ezt email üzenetben az MTSZA felé (Ilyés Noémi, ilyes.noemi@magyarturisztikaiszovetseg.hu e-mail címen). A Pályázó elfogadja, hogy abban az esetben,

 • ha akár a Pályázó, akár bármely másik Pályázó fenti bekezdésben írott jelzése útján
 • vagy egyéb módon az MTSZA arról értesül, hogy
a Csapat bármely tagja nem felel meg a jelen pontban írott feltételeknek a Pályamunka benyújtásakor, a Csapat (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázó) a Pályázatban való részvételből a jelen Kiírásban írtak szerint kizárásra kerülhet.

Egy felsőoktatási intézményből több Csapat is jelentkezhet a Pályázatra, ugyanakkor az egy adott Csapatban induló Pályázóknak ugyanabban a felsőoktatási intézményben kell hallgatói jogviszonnyal rendelkeznie. Abban az esetben, ha adott Csapat vonatkozásában a Pályamunka benyújtását követően bármely olyan körülmény merül fel, amely alapján a Csapatnak a Pályamunka benyújtásakor meglévő tagjai közül bárki, akár a jelen Kiírásban írtak miatt vagy egyéb okból nem vehet részt, vagy nem tud részt venni a Pályázat további fázisában, a Csapat meglévő tagjai méltányossági kérelmet írhatnak az MTSZA-nak annak érdekében, hogy a Csapat - és így a további - Pályázók részt vehessenek a Pályázat további fázisaiban. A kérelemben ismertetniük kell a fennálló helyzetet és azt, hogy csökkentett létszámban kívánnak-e a Pályázatban a továbbiakban is részt venni. Az MTSZA részéről ezen kérelmek elbírálásában az MTSZA kuratóriumának mindenkori elnöke vesz részt. Az MTSZA a kérelem átvételét követő 5 munkanapon belül írásban értesítést küld a méltányossági kérelem elfogadásáról vagy elutasításáró

IV. Pályamunkák témája

A Pályázók és így ennek megfelelően a Csapatok az alábbi három téma egyikében nyújthatnak be Pályamunkát:

 • Közvetlenül szállodaiparhoz kapcsolódó innováció,
 • Más szakmai területen kipróbált megoldás átültetése a szállodaiparba (pl.: IT digitalizáció),
 • Szállodai vendéglátáshoz kapcsolódó innováció (F&B) terület.

V. Pályamunka benyújtásának módja, Verseny közzététele

A Pályamunkák benyújtásának helyszíne és módja: meghatározott online rendszeren keresztül (a továbbiakban: Online Rendszer), amely az alábbi weboldalon érhető el: www.check-inn.hu. Ez az Online Rendszer egy erre a célra speciálisan kialakított felület, mely lehetőséget biztosít a Pályamunkák benyújtására, majd a bírálatok elvégzésére és nyomon követésére.

A Versenybe történő regisztrációkor a Pályázóknak az alábbi személyes adatokat szükséges megadni:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Oktatási azonosító

A pályázó Csapatoknak regisztrálniuk kell az Online Rendszerben, megjelölve felsőoktatási intézményüket, amelyben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Szintén a regisztráció elvégzésekor mindhárom, a Csapatban szereplő Pályázó nyilatkozik arról, hogy jelen pályázati kiírás feltételeit tudomásul veszi és magára nézve kötelezően elismeri, illetve az Adatkezelési Szabályzatot elfogadja. Szintén nyilatkozik, arról, hogy a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot biztosít az MTSZA részére a jelen versenykiírásban meghatározott feltételek szerint. A nyilatkozat kapcsán az MTSZA tájékoztatja a pályázó Csapatot, hogy az általa benyújtott és az MTSZA által elfogadott és díjazott ötlet gyakorlati megvalósításához aktívan hozzájárulhat, az MTSZA-val együttműködhet, amennyiben ez a Csapat szándékában áll, azzal, hogy a jelen Pályázatban ismertetett juttatáson felül egyéb juttatás ezért nem illeti meg. Az Online Rendszer struktúrájában követi a Pályázat tartalmi kiírásában meghatározottakat, a bírálatok egyszerű elvégzésének érdekében. Kizárólag azon Pályamunkák minősülnek benyújtottnak, amelyek az MTSZA adatai alapján határidőre beérkeznek (feltöltésre kerülnek) az Online Rendszerbe.


VI. A Verseny ütemezése, határidőkre vonatkozó információk


Tevékenység

Dátum

A Verseny közzététele és hivatalos sajtótájékoztató

2019.09.16

Road-show a felsőoktatási intézményekben

2019.09.17-2019.10.15

Pályamunka benyújtásának határideje

2019.11.20

Első körös bírálat

2019.11.21-2019.12.01

Második forduló

2019.12.02-2019.12.31

Végső bírálat

2020.01.15

Eredményhirdetés

2020.02.01


VII. Pályamunkák tartalmára vonatkozó előírások

A pályamunkákat a fentiekben meghatározott Online Rendszeren keresztül az alábbi struktúra szerint várjuk:

Első forduló

1. Vízió

Az ötlet mögött szereplő „történet”, vagyis „story line”, amely alapjaiban meghatározza az innováció által elérni kívánt jövőképet és értéket, melyet az innováció teremt.

Maximum 3000 karakterből álló folyószöveg

2. Innováció leírása

Az innováció pontos és részletes leírása. Materiális termék esetén annak pontos műszaki specifikációja, leírása.

Maximum 3000 karakterből álló folyószöveg

3. Üzleti modell

Egy olyan üzleti modell, amely szemlélteti, hogy az innováció mitől lesz üzletileg fenntartható, hogyan hoz profitot, és miért érdemes a piacra bevezetni.

Maximum 10 MB PDF

4. Megvalósíthatósági koncepció

Az ötlet térbeli és időbeli megvalósításának személyi, illetve tárgyi feltételei.

Maximum 10 MB PDF

Második forduló

15 perc hosszúságú videófelvétel

Kizárólag az első fordulóban továbbjutott Csapatoknak egy maximum 15 perc hosszúságú videót kell feltölteniük, melyen bemutatják ötletüket (esetlegesen reflektálnak az első körös bírálatra).

Maximum 15 perc


Minden Pályamunkának tartalmaznia kell a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázó nyilatkozatát

 • jelen, versenykiírás elfogadásáról és tudomásul vételéről,
 • arról, hogy ezt mindhárom Pályázó magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 • arról, hogy a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot biztosít az MTSZA részére, a jelen versenykiírásban meghatározott feltételek szerint
 • önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű hozzájárulásáról arra, hogy a jelen versenykiírásban meghatározott személyes adatait az MTSZA a Pályázattal összefüggésben minden célra kezelje.

A Csapat minden egyes Pályázója szavatolja, hogy sem a Pályamunka, sem annak egyetlen eleme, sem a Pályamunkában felhasznált bármely dokumentum, kép, videó stb. nem sérti harmadik személy szellemi vagy egyéb jogát. A Csapat minden egyes Pályázója szintén szavatolja, hogy olyan ötlet nem kerül benyújtásra, amely már más platformon díjazásra, valamint nagyközönség előtt bemutatásra került.  A Csapat minden egyes Pályázója kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha megszegi a fenti bekezdésben foglalt szavatosságát, jelen versenyből automatikusan kizárásra kerül. A Pályázók vállalják ezen túl, hogy amennyiben Pályamunkájuk bejut az elbírálás második fordulójába, felkérésre részt vesznek és szerepelnek azon a videófelvételen, amelyet az MTSZA készít és nagyközönség előtt levetít a 2020. február 1. napján megrendezésre kerülő Turizmus Gála elnevezésű eseményen. A videóban szintén bemutatásra kerül a Közönségdíjas szavazásra javasolt, legfeljebb öt Pályamunka.


VIII. Pályamunkák elbírálása

A pályamunkák elbírálása két fordulón keresztül történik. Az első forduló során kiválasztásra kerül az egyes kategóriákban benyújtott Pályamunkák legjobb 20%-a, amelyek tovább jutnak a második fordulóba.

Minden egyes Pályamunkát az MTSZA által felkért és alábbiakban meghatározásra kerülő Bíráló bírál el. Az egyes Pályamunka elbírálása során nem lehet Bíráló az a szakember, aki az adott Pályamunkát benyújtó Csapat felsőoktatási intézményében bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet végez akár a 2019/2020. tanév első félévében, akár a 2019/2020. tanév második félévében. Az értékelésben résztvevő személy köteles ezen összeférhetetlenséget azonnal jelezni az MTSZA felé. Minden Pályamunkát két Bíráló bírál és bírálónként egy Pályamunka, összesen a két fordulóban legfeljebb 50 pontot kaphat, mely az alábbiak szerint részleteződik:

Első forduló

Szempont

Pontozási skála

Ötlet újszerűsége, eredetisége

0-7 pont

Ötlet megvalósíthatósága

0-7 pont

Ötlet „életképessége” (vagyis alkalmas más környezetben történő adaptációra)

0-7 pont

Ötlet fenntarthatósága (gazdasági, illetve társadalmi szempontokból)

0-7 pont

Tartalmi követelményekkel való egyezés

0-7 pont

Második forduló

Videó anyag

0-15 pont

Összesen

50 pont


Az MTSZA minden Csapatot e-mailben értesít arról, hogy Pályamunkája bejutott-e az elbírálás második fordulójába, illetve, hogy Pályamunkája milyen eredménnyel zárult. Az elbírálás utolsó fordulójában résztvevő összes Bíráló köteles megjelölni a fentieken túl azt a Pályamunkát, amelyet Közönségdíj céljára szavazásra ajánl. A legfeljebb öt legjobb ajánlásban részesülő Pályamunka részt vesz a 2020. február 1. napján megrendezésre kerülő Turizmus Gálán a Közönségdíj odaítélését szolgáló szavazáson.


IX. Bírálók

Az MTSZA olyan szakembereket kér fel a Pályamunkák elbírálására, akik képesek az innovációt különböző aspektusaiban értékelni, többek között a szállodaipar, a turizmus-gazdaságtan, a közgazdaságtan, az IT/számítástechnika és a design-művészet területéről.

Az MTSZA által bírálónak felkért személyek kötelesek az értékelés megkezdését megelőzően írásban nyilatkozni, hogy mely felsőoktatási intézményben végeznek bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet akár a 2019/2020 tanév első félévében, akár a 2019/2020 tanév második félévében. Nem lehet Bíráló adott Pályamunka kapcsán az a szakember, aki a Pályamunkát benyújtó Csapat felsőoktatási intézményében bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet végez akár a 2019/2020. tanév első félévében, akár a 2019/2020. tanév második félévében.

Az MTSZA a Bírálók személyéről és számáról a beérkezett Pályamunkák függvényében dönt.


X. Díjazás 

A három kategóriában az elbírálás utolsó fordulójában legmagasabb pontszámban részesülő Pályamunkát benyújtó Csapat tagjai, kategóriánkként összesen 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint díjat kapnak ösztöndíj formájában (kategóriánkként). A Csapat tagjai ezen díjra egymás között egyenlő arányban jogosultak.

Az MTSZA ezen túl kötelezettséget vállal arra, hogy támogatási szerződést köt (később egyeztetendő tartalommal) közösen meghatározásra kerülő szakmai projekt megvalósítására azon felsőoktatási intézménnyel, amelynek hallgatói az adott kategória legmagasabb pontszámban részesülő Pályamunkát benyújtották. Az így megkötésre kerülő támogatási szerződésben meghatározásra kerülő támogatás összege bruttó 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint.

Az elbírálás utolsó fordulójában résztvevő Bírálók által az öt legtöbb ajánlásban résztvevő Pályamunkáról közönségdíjas szavazást tart az MTSZA a 2020. február 1. napján megrendezésre kerülő Turizmus Gálán. A közönségdíjas szavazáson a Turizmus Gála minden résztvevője részt vehet, mindenki azonban csak egyszer szavazhat. Az MTSZA összesíti a szavazatok számát. A legtöbb szavazatban részesülő Pályamunkát benyújtó csapat minden tagja, fejenként két db, egy hétre szóló fesztivál bérletet kap a 2020-ban megrendezésre kerülő Sziget Fesztiválra.


XI. Eredményhirdetés

Az MTSZA a 2020. február 1. napján megrendezésre kerülő Turizmus Gálán egy díjátadó keretén belül ismerteti a Pályázatot és annak lebonyolítását, valamint ezen az eseményen hirdeti ki a nagyközönség számára, hogy kategóriánkként mely Pályamunkák kapták a legtöbb pontot.

Az egyes kategóriák nyertesei legkésőbb 2020.01.29-ig e-mail üzenetben meghívásra kerülnek a Turizmus Gálán megrendezendő hivatalos díjátadó ünnepségre.


XII. Kizárás

Az MTSZA jogosult arra, hogy a Pályázat bármely fázisában bármely Pályázót kizárjon a Pályázatból, ha az megszegi a jelen Kiírásban foglaltakat vagy olyan magatartást tanúsít, amely jelen Pályázat céljával, akár a Pályázat, akár az Alapítvány szellemiségével össze nem egyeztethető.


XIII. Egyéb rendelkezések

Minden egyes Pályázó köteles legkésőbb a Pályamunka benyújtásakor írásban nyilatkozni az MTSZA felé, hogy a jelen Kiírásban írtakat elfogadja, tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása esetén az MTSZA a Pályázót (és így adott esetben a teljes csapatot) bármikor kizárhatja jelen Pályázatból.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Pályamunka benyújtásával a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot biztosít az MTSZA részére azzal, hogy a Pályázót természetesen megilleti a neve feltüntetésének joga. A Pályázó tudomásul veszi azt is, hogy az MTSZA jogosult arra, hogy ezen felhasználási jogot harmadik személyre ruházza át.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Pályázó nevére hivatkozást, az MTSZA által vagy az MTSZA megbízásából harmadik személy által a Pályázóról jelen Pályázattal összefüggésben készített kép- és/vagy hangfelvételt az MTSZA időben és térben korlátlanul felhasználhatja a Pályázat és/vagy az MTSZA bemutatására, népszerűsítésére.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely, a jelen Pályázat keretében és alapján a Pályázónak fizetendő díj összegéből a kifizető fél levonhatja a hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és járulékokat, ezért a Pályázónak ténylegesen kifizetésre kerülő összeg a Kiírásban szereplő összegnél alacsonyabb lehet.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen díj-, költség- és kártérítési követeléssel nem élhet az MTSZA-val (annak bármely alapítójával, csatlakozójával, kuratóriumi tagjával, munkavállalójával), vagy a Pályázat elbírálásában közreműködő Bírálókkal szemben, bármely, a jelen Pályázatból, azon való részvételből, annak elbírálásából és hozzá kapcsolódó ügyből adódóan.

A Pályázó a Pályamunka benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja a Pályázat elbírálásában résztvevők, a Bírálók döntését és tudomásul veszi, hogy azzal szemben jogorvoslattal nem élhet. Pályázó szintén tudomásul veszi, hogy a Pályázat kiírója az Oktatási Hivatallal egyeztethet a hallgatói jogviszonyának érvényességére vonatkozóan.

Pályázó a Pályamunka benyújtásával egyidőben önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű hozzájárulást ad arra, hogy a jelen versenykiírásban meghatározott személyes adatait az MTSZA a Pályázat elbírálása érdekében minden célra kezelje.Budapest, 2019. szeptember 16.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

képviseli: dr. Princzinger Péter, a Kuratórium elnöke